Rezerwacji pobytu w Ośrodku „Altona” można dokonać:

 • Drogą telefoniczną pod nr: +48 501 387 638 lub +48 605 285 152
 • Drogą elektroniczną: biuro@altona.pl
 • Osobiście w biurze ośrodka

Poprzez dokonanie rezerwacji rozumie się podanie podstawowych danych:

 • imię i nazwisko,
 • nr telefonu kontaktowego
 • oraz adres mailowy osoby rezerwującej,
 • rodzaj pokoju, który jest przedmiotem rezerwacji,
 • termin pobytu
 • oraz ilość osób, których rezerwacja dotyczy.
 • Rezerwacja zostaje dokonana w zależności od dostępności wg wymienionych kryteriów.

Rezerwacja zostaje potwierdzona przez biuro Ośrodka „Altona” do Gościa potwierdzenia rezerwacji drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Ważność rezerwacji określa zadatek, wpłacony przez Rezerwującego na wskazany w potwierdzeniu numer konta bankowego w wyznaczonym terminie.

W przypadku braku terminowej wpłaty rezerwacja zostaje anulowana.

Wpłata zadatku rozliczana jest fakturą vat. Jeśli Gość życzy sobie otrzymać fakturę VAT za wpłacony zadatek – zobowiązany jest przekazać taką informację w momencie dokonywania rezerwacji oraz niezwłocznie przekazać dane do faktury.

Skrócenie pobytu na 3 dni przed planowanym przyjazdem lub w trakcie pobytu w ośrodku wiąże się z opłatą za całość deklarowanego przy dokonaniu rezerwacji terminu pobytu.

Doba hotelowa trwa w godzinach 15:00 – 11:00. Godzinę 11:00 przyjmuje się za najpóźniejszą godzinę na wymeldowanie w dniu wyjazdu.

Nasz obiekt nie jest hotelem, więc nie obowiązują w nim typowe dla hoteli rozwiązania organizacyjne, a oferta jest ograniczona do usług noclegowych.

 • Zakwaterowanie odbywa się od godziny 15:00 do 21:00.
 • Goście, którzy kończą pobyt zobowiązani są do zgłoszenia się do właściciela celem oddania kluczy oraz sprawdzenia pokoju.
 • W pokojach i jadalni obowiązuje zakaz palenia, ale są wyznaczone miejsca na zewnątrz budynku.
 • Korzystanie z części wspólnych dla gości – do godziny 22:00
 • Cisza nocna od 23:00 do 8:00.
 • Na terenie obiektu przebywają tylko goście zameldowani. W pokojach, częściach wspólnych oraz na posesji obowiązuje ZAKAZ PRZEBYWANIA OSÓB NIEZAMELDOWANYCH W NASZYM OBIEKCIE!
 • Korzystając z części wspólnych dla gości należy pozostawić je w należytym porządku, aby kolejny gość mógł również skorzystać.
 • O wszelkich usterkach należy niezwłocznie po ich wykryciu powiadomić właścicieli obiektu. Jeśli usterka powstała z winy gościa, koszt naprawy leży po stronie gościa.
 • W trosce o jakość usług i stan techniczny wyposażenia, goście nie używają własnego sprzętu typu kuchenki, grzałki itp.
 • W pokojach nie wolno gotować, ani smażyć potraw.
 • Ceny są uzależnione od terminu oraz długości pobytu. Dokładne ceny ustalamy podczas rozmowy telefonicznej.
 • Dokonanie rezerwacji oznacza, że akceptują Państwo ustalone telefonicznie lub mailowo warunki rezerwacji oraz niniejsze ZASADY POBYTU i dokonano prawidłowo wpłaty zadatku w wysokości 30% kwoty za pobyt na rachunek I ) BS KROKOWA oddz. Władysławowo 97 8349 0002 0030 0230 2000 0010 lub II ) 58 8349 0002 0036 1895 3000 0010
 • w ciągu 2 dni od dokonania rezerwacji.
 • Rozliczenie za zamówioną usługę następuje w momencie zameldowania, przed zakwaterowaniem w formie gotówkowej lub kartą płatniczą. Do opłaty za pobyt doliczamy OPŁATĘ MIEJSCOWĄ (opłatę klimatyczną) na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Władysławowa. Wysokość opłaty klimatycznej w 2019 r. wynosiła 1,60 zł. od każdej osoby za każdą rozpoczętą dobę. Przy skróceniu pobytu należność za pobyt nie jest pomniejszana.
 • Za korzystanie z bezprzewodowego Wi-Fi nie pobieramy opłat. Przy pierwszym logowaniu należy wprowadzić hasło, które goście otrzymują od właściciela obiektu.
 • Parkowanie – możliwość miejsca postojowego na terenie posesji bez potrzeby rezerwacji.
 • Na życzenie gości – dodatkowe (płatne) sprzątanie pokoju. Środki czystości (płyn do mycia naczyń, papier toaletowy itp.) udostępniane są na początek pobytu, po zużyciu goście uzupełniają we własnym zakresie.
 • Możliwość wymiany pościeli przy pobytach zarezerwowanych na co najmniej 10 dni.
 • Wykwaterowanie gości – od godz. 8:30 do godz. 11:00.

OCHRONA DANYCH

Szanowny Kliencie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) informujemy, że:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „ALTONA”, ul. Młyńska 36, 84-120 Władysławowo.
Twoje dane będą przetwarzane w celu zawierania i realizacji umowy wynajmu pokoi, obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularze kontaktowe), dokonywania rozliczeń z tytułu zawartej umowy, zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektu oraz wywiązywania się z zobowiązań podatkowych.
Udostępnienie przez Ciebie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, wiek dzieci, numer telefonu i adres, adres e-mail, nr NIP jest dobrowolne lecz niezbędne w celu przygotowania oferty oraz zawarcia i realizacji umowy ( podczas jej realizacji możemy również prosić o podanie numeru PESEL). Brak takich danych uniemożliwi nam wykonanie umowy.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
Twoje dane osobowe mogą być udostępnione również podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa – jeśli podmioty te wystąpią o ich udostępnienie np. policji, prokuraturze, sądowi.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane do czasu zakończenia umowy najmu. Jako zakończenie umowy najmu rozumie się prawidłowe wykwaterowanie, zgodne z ZASADAMI POBYTU zamieszczonymi na stronie internetowej obiektu oraz informacjami przekazanymi w obiekcie. W przypadku nieprawidłowego rozliczenia z obiektem, nieprawidłowego wykonania warunków umowy, dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje usprawnią wzajemne kontakty i wpłyną na komfort pobytu wszystkich gości.